Berkat Tahun Baru oleh Master Cin Phu Thi


Berharap setiap orang mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di tahun baru!

Dan hal ini merupakan hadiah untuk kalian semua,

Bersiaplah untuk menerimanya.

Terimalah telur emas yang besar ini (penuh kesejahteraan dan kemakmuran)

2016xinniankuaile1