• (ဗီဒီယိုဖုိင္အသစ္ထြက္ရွိျခင္း) ဘဂါြစြမ္းအင္အေျခခံအဆင့္သင္ၾကားျခင္း DVD

  (ဗီဒီယိုဖုိင္အသစ္ထြက္ရွိျခင္း) ဘဂါြစြမ္းအင္အေျခခံအဆင့္သင္ၾကားျခင္း DVD

 • ဆရာေတာ္၏ေက်းဇူးတရားကိုစစ္မွန္စြာေအာက္ေမ့ျပီးေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေမြးေန႔ဂုဏ္ျပဳပြဲ

  ဆရာေတာ္၏ေက်းဇူးတရားကိုစစ္မွန္စြာေအာက္ေမ့ျပီးေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေမြးေန႔ဂုဏ္ျပဳပြဲ

 • ဂရုဏာတရား၏စစ္မွန္ေသာအႏွစ္သာရ

  ဂရုဏာတရား၏စစ္မွန္ေသာအႏွစ္သာရ

 • ဂရုဏာတရားကိုအေျချပဳ၍အနာဂတ္ကိုမြမ္းမံျခင္း

  ဂရုဏာတရားကိုအေျချပဳ၍အနာဂတ္ကိုမြမ္းမံျခင္း

 • ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏အမည္နာမမ်ာ

  ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏အမည္နာမမ်ာ

ကမာၻေျမႀကီး၏ ဓာတ္ဖိုႏွင့္ ဓာတ္မတို႔ကို ၾကည့္႐ႈပါ  အစဥ္အားျဖင့္ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ အဖိုႏွင့္အမ ဟူ၍ ႏွစ… ဆက်ဖတ်ရန်
Miao-yi သည္ ေမြးဖြားျပီးသိပ္မၾကာခင္ပဲ ျပင္းထန္သည့္ ႏွင္းခူနာေရာဂါကို ခံစားခဲ့ရသည္။ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္မတူဘဲ၊ သူမသည္ ခ်ဳိေသာသၾကားလံုးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သူမအၾကိဳက္ဆံုး ဒိုးနက္မုန္႔မ်ားကို မစားႏုိင္ပါ။ သူမ၏မိခင…
ဆက်ဖတ်ရန်
Miao-yi သည္ ေမြးဖြားျပီးသိပ္မၾကာခင္ပဲ ျပင္းထန္သည့္ ႏွင္းခူနာေရာဂါကို ခံစားခဲ့ရသ… ဆက်ဖတ်ရန်
1. Fang-ye သည္ အသည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ျပႆနာရွိသည့္ ေရာဂါကို ခံစားေနရသည္။ ခြဲစိတ္မႈျပဳျပီးေနာက္ ၎သည္  ရႈပ္ေထြး မႈျဖစ္လာသည္။ သူမသည္ တရားထိုင္ျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရးမဂၢဇင္းအား ဖတ္ရႈရန္ အခြင့္အေရးရလာခဲ့ျပီး သူမက…
ဆက်ဖတ်ရန်
1. Fang-ye သည္ အသည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ျပႆနာရွိသည့္ ေရာဂါကို ခံစားေနရသည္။ ခြဲစိတ… ဆက်ဖတ်ရန်
အယ္လီဇာ ဆန္းစ္(Alyssa Sands)မွဘာသာျပန္ဆိုသည္    ဒရင္းမ္ေဒးဗစ္(Dream David)မွ သရုပ္ေဖာ္သည္ ေတာင္တန္းတစ္ခုရဲ့ ေျခရင္းတစ္ေနရာရွိ ကြင္းျပင္ တစ္ခုမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ခုတည္ရွိၿပီး မိုးေတြရြာရင္ အေဆာက္ အဦးေတ…
ဆက်ဖတ်ရန်
အယ္လီဇာ ဆန္းစ္(Alyssa Sands)မွဘာသာျပန္ဆိုသည္    ဒရင္းမ္ေဒးဗစ္(Dream David)မွ သရ… ဆက်ဖတ်ရန်
မာရီလင္ အမ္းဘေရာ့ခ်္(Merilyn Umbroh)မွဘာသာျပန္ဆိုသည္  ဒရင္းမ္ေဒးဗစ္(Dream David)မွ သရုပ္ေဖာ္သည္ ဆုေဒါင္းပို လို႔ေခၚတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ ပညာရွင္တစ္ေယာက္နဲ႔ ဆရာေတာ္ ဖုယင္တို႔ဟာ အရမ္းခင္မင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ေတြ…
ဆက်ဖတ်ရန်
မာရီလင္ အမ္းဘေရာ့ခ်္(Merilyn Umbroh)မွဘာသာျပန္ဆိုသည္  ဒရင္းမ္ေဒးဗစ္(Dream David… ဆက်ဖတ်ရန်