ထမင္းတစ္ပန္းကန္နဲ႔ အေတြးတစ္လက္


နိုင္ဂ်င္း(Ning-jing)တင္ျပသည္     ယြန္မန္(Yuan Man)မွဘာသာျပန္ဆိုသည္    အမ္ဘာေဇာင္(Amber Zhong)မွ သရုပ္ေဖာ္သည္
Story-House-A-Bowl-Of-Rice

လူငယ္ႏွစ္ဦးသည္ သူတို႔ရဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခက္အခဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဓါတ္က်ေနၾက ပါတယ္။ တရားျပဆရာေတာ္ တစ္ဦးစီကို အတူတူသြားၿပီး အႀကံဉာဏ္ေတာင္းၾကပါတယ္။

သူတို႔ေရာက္သြားေတာ့ တရားျပဆရာေတာ္က မ်က္လုံးမွိတ္ၿပီး ထိုင္ေနတာ ေတြ႕လိုက္ပါတယ္။ သူတို႔က တရားျပ ဆရာ ေတာ္ကို ေမးခြန္းေတြေမးလိုက္ပါတယ္။ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ၿပီးေတာ့မွ “အဲ့တာ ထမင္းတစ္ပန္းကန္ပဲ”လို႔ တစ္ခြန္း ထဲ ေျပာလိုက္ပါေတာ့တယ္။

ေနာက္ေတာ့  လူငယ္ႏွစ္ဦးသည္ သူတို႔၏ ႐ုံးေတြကို ျပန္သြားၾကပါတယ္။ တစ္ဦးက အလုပ္မွထြက္ကာ အိမ္ျပန္ၿပီးစိုက္ပိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေနပါေတာ့တယ္။ က်န္တစ္ဦးကေတာ့ အလုပ္မွာဆက္ၿပီး လုပ္ေနပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ 10 ႏွစ္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အိမ္ျပန္ၿပီးစိုက္ပိ်ဳးေရးလုပ္တဲ့သူဟာ ထုတ္လုပ္မႈျမင့္မားေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာေတြကို အသုံးျပဳၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အရမ္းေအာင္ျမင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ႐ုံးမွာဆက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္ကေတာ့ သူ႔ရဲ့ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ မန္ေနဂ်ာ ရာထူးကို တိုးျမႇင့္ေပးခံလိုက္ရပါတယ္။

တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံမိၾကပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားေျပာတာကေတာ့“ ဆရာ ေတာ္ရဲ႕စကားေတြကို ခ်က္ျခင္းနားလည္လိုက္ပါတယ္”- “ထမင္းတစ္ပန္းကန္ပဲ” ဒါဆိုဘာလို႔အဲ့ဒီအလုပ္မွာ ဆက္လုပ္ ေနမွာလဲ၊ အျခား နည္းလမ္းေတြမ်ားစြာ ရွိပါေသးတယ္၊ အလုပ္ဘာလို႔မထြက္တာလဲ လို႔ေျပာဆိုပါတယ္။  မန္ေနဂ်ာ ေျပာ တာကေတာ့ ငါထင္ခဲ့တာက “ထမင္းတစ္ပန္းကန္ ဆိုတာက ပိုၿပီး သည္းခံဖို႔၊ အရာရာ ကိုနားလည္တတ္ဖို႔ ဒါဆို အခက္ အခဲေတြ ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္မွာလို႔”  ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ တရားျပဆရာေတာ္ဆီကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္သြားဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ ၾကပါတယ္။ ဆရာေတာ္က ပုံမွန္အတိုင္းၿငိမ္သက္စြာ ထိုင္ေနၿပီး အခ်ိန္အေတာ္အၾကာ စိုက္ၾကည့္ေနၿပီး ျပန္လည္မွတ္မိလာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔ကို ျပန္လည္ၿပီး ပိုမိုအဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ အႀကံဉာဏ္ကိုေပးခဲ့ပါတယ္။ “အဲ့ဒါဟာ အေတြးတစ္လက္” ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘဝမွာ အေတြးအေခၚမ်ားနဲ႔ ဆုံးျဖတ္နိုင္ပါတယ္။  အေတြးတစ္ခ်က္ ႐ုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာမႈမွ အရာရာကို ေျပာင္း လဲနိုင္ပါတယ္။ ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးၿပီဆိုတာနဲ႔ စိတ္ႏွလုံးကို ႏွစ္ျမႇဳပ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ပါ။ စိတ္ႏွလုံး ႏွစ္ျမႇုဳပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အံ့ၾသဖြယ္ ေအာင္ျမင္နိုင္တဲ့ ဘဝကို ရရွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။