ေအာင္ျမင္တဲ့အမ်ိဳးသမီးအတြက္ ေလာင္းကစားပြဲ႐ုံ၏ ေထာင္ေခ်ာက္ 


Chan Yue မွတင္ဆက္သည္ Jia-Hui မွဘာသာျပန္သည္    Amber Zhong မွသရုပ္ေဖာ္သည္

သူမသည္ ငယ္ရြယ္ႏုနယ္ ပ်ိဳျမစ္ၿပီး ဉာဏ္ရည္ျမင့္မားကာ ဖက္ရွင္က်နစြာ ဝတ္စားဆင္ယင္တက္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူမ တစ္ရက္တြင္ ေလာင္းကစား႐ုံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာအခါတြင္ အရာအားလုံးေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

025-026

အလည္အပတ္သေဘာမ်ိဳး သြားေရာက္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈရာမွ ထိုေဒသရွိ နာမည္ႀကီး ေလာင္းကစား႐ုံတစ္ခုအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ရန္ အခြင့္အေရး ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုေလာင္းကစား႐ုံမွ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအား ေလာင္းကစားခြင့္ လက္မွတ္ ေဒၚလာ 30 တန္ႏွင့္ အထူးဘတ္စ္ကားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ သြား ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ထိုလက္မွတ္အတြင္းမွ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ကို ဘတ္စ္ကားစီးရန္ စရိတ္အျဖစ္အသုံးျပဳရၿပီး က်န္ ေငြျဖင့္ ေလာင္းကစားမႈ အနည္းငယ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ သူမတြင္ ေလာင္းကစား႐ုံတြင္ ေလာင္းကစားမႈ ျပဳရန္ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးမရွိေသာ္လည္း ထိုလက္မွတ္ျဖင့္ သုံးစြဲနိုင္ပါသည္။

၁၂ ေဒၚလာျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး သူမသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေဒၚလာ ၁၀၀ အား ေလာင္းကစားမႈေဆာင္ရြက္စဥ္ တစ္နာရီအတြင္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ အေတြးမ်ားတြင္ ယခုရရွိေသာ ေဒၚလာ ၁၀၀ ျဖင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ပိုမို ေလာင္းကစား႐ုံျဖင့္ မည္သို႔မွ မျဖစ္ပြားတန္ရာ ဟု ေတြးေတာေနခဲ့ပါသည္။

မ်ားမၾကာခင္မွာဘဲ သူမ၏ ေလာင္းကစားမႈအေပၚတြင္ ထားရွိေသာ ႏွစ္သက္မႈသည္ ပိုမိုျမင့္မားလာပါသည္။ ယခင္က ေလာင္းကစားႏွင့္ ပတ္သက္ကာ သတိေပးေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့သြားခဲ့ပါသည္။ မၾကာခဏ ရွုံးနိမ့္သြားေသာ္ လည္း ရႈံးခဲ့ၿပီးေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ျပန္လည္ရယူလိုမႈႏွင့္ ပိုမိုရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္လိုျခင္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါေသာ နိုင္ေခ်ကို အားတက္သေရာ ေမၽွာ္လင့္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သူမကိုယ္တိုင္၏ အျပဳအမူမ်ားအားလုံး၏ အက်ိဳး ဆက္ကို စဥ္းစားနိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ အႏိုင္ရလိုေသာစိတ္ကိုသာ ထားရွိခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ သူမ သိရွိသေဘာ ေပါက္ခဲ့သည္မွာ ေဒၚလာ 2000 ေလာင္းကစားျခင္းျဖင့္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုစိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး သူမ ရွုံးသြားသည့္ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ရရွိသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္း ေလာင္းကစား႐ုံအတြင္းမွ ထြက္ခြာရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါ သည္။  သို႔ေသာ္လည္း စိတ္လႈပ္ရွားဖိစီးမႈမ်ားေလေလ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားလာကာ ဆုံးရႈံးမႈ မ်ားလာေလေလ ျဖစ္လာပါ သည္။ ထို႔ျပင္ ဆက္ၿပီးေလာင္းကစားလုပ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့လိုက္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေတာ့ သူမ ေဒၚလာ 8000 ဆုံးရႈံး ခဲ့ၿပီး သူမကိုယ္တိုင္ ထိုကဲ့သို႔ မ်ားျပားေသာ ေငြေၾကးကို တစ္ရက္တည္းျဖင့္ ဆုံးရႈံးသြားသည္ကို ယုံၾကည္ရန္ ခက္ခဲေန ေတာ့ပါသည္။

စိတ္ညႇိုးငယ္စြာျဖင့္ ေလာင္းကစား႐ုံးအား စြန္႔ခြာလာပါသည္။ ေလာကႀကီးကို စိတ္ကုန္ စိတ္ညစ္ၿပီး စိတ္တိုေဒါပြမႈျဖင့္ သူမသည္ “အကယ္၍သာ အခ်ိန္မ်ားအား ေနာက္သို႔ဆုတ္နိုင္ၿပီး အစကေနသာ ျပန္စလို႔ရမယ္ဆိုလၽွင္ ငါဟာ ႐ူးသြပ္ၿပီး ေလာင္းကစား႐ုံ ထဲကို ေျခေတာင္ခ်မိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ခုလို ေဒၚလာ 8000 ဆုံးရႈံးခဲ့ရတာကို လဲ ငါဘယ္လို ေျဖသိမ့္ နိုင္ပါ့မလဲ” စဥ္းစားခဲ့ပါသည္။

ဦးတည္ခ်က္မဲ့စြာ လမ္းေလၽွာက္လာခဲ့ၿပီး ေလာင္းကစား႐ုံအတြင္းတြင္ ေျခခ်မိရာမွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒၚလာမ်ား ဆုံးရွုံးမႈကို ျပန္လည္တသ ေနမိခဲ့သည္။ ကမၻာႀကီးေပၚမွာ ဘာေတြျဖစ္နိုင္ေသးလဲ။

ဤ ‘အရႈပ္ေတာ္ပုံ’မွ စဥ္းစားမႈရပ္တံ့ၿပီး သူမဟာ တည္းခိုရာ ဟိုတယ္ကို ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ သူမရဲ့ စိတ္ေတြဟာ အလြန္ ေနာက္က်ိေနၿပီး အစားမစားနိုင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံလိုျခင္းမရွိျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ သူမအလိုအရွိဆုံးအရာကေတာ့ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆိုးဝါးလွတဲ့ေလာင္းကစားပြဲ႐ုံမွအျဖစ္မ်ားကို ေပ်ာက္ကြယ္ေစလိုခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လည္း အိပ္ယာေပၚတြင္လူးလွိမ့္ရင္း အိပ္မေပ်ာ္နိုင္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ သူမ၏ အေတြးမ်ားသည္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာေလာင္းကစား ႐ုံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး  တေန႔လုံးစာ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ခဲ့မႈမ်ားကို က်ဳိးပ်က္ေနတဲ့ ပေရာဂ်က္တာ တစ္ခုလို အခါခါ ေတြးေတာရင္း အစမွ ျပန္လည္စတင္ေတြးေတာေနမိခဲ့ပါတယ္။ သူမအား အမ်ားစုေသာ ေလာင္းကစားဆုံးရႈံးမႈ ခံစားရ သူမ်ား ခံစားရ နည္းတူ ခံစားေနခဲ့ရပါသည္။

တစ္ရက္ၾကာ အနားယူၿပီးေနာက္ သူမ ပုံမွန္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ေသခ်ာမႈကေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြကို ခ်န္မထား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ ရပ္တည္မႈႀကိဳးစားနိုင္ေသာ အခြင့္အေရး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မေပး ပါက သူမကိုယ္သူမ တရားမမၽွတသလိုခံစားရေကာင္းခံစားရပါသည္။ ဆုံးရႈံးသမၽွအား ျပန္လည္ရယူရန္ စုေဆာင္းထား ေသာ ေငြမ်ားမွ ေဒၚလာ 8000 ထပ္မံထုတ္ယူကာ ေလာင္းကစားပြဲ႐ုံသို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေျခခ်မိခဲ့ပါသည္။

အျပန္လမ္းမရွိ 

သူမ၏ အားတက္သေရာ နိုင္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ကံမေကာင္းျခင္းေပေလာ။ ေနမြန္းတည့္ခ်ိန္ မေက်ာ္ လြန္မီ ပင္ ေဒၚလာ 8000 အား ဆုံးရွုံးသြားေၾကာင္းသိလိုက္ရပါသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ပင္ ေလာင္းကစား႐ုံမွ စိတ္ပ်က္ အားငယ္စြာ ထြက္ခြာခဲ့ ရပါသည္။ သူမဆုံးရွုံးခဲ့သမၽွကို ျပန္လည္ မရရွိျခင္းသာမက ထပ္မံ၍ ေဒၚလာ 8000 ဆုံးရွုံးခဲ့ရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ အျပန္လမ္းမရွိေသာလမ္းေပၚသို႔ ေရာက္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ရန္ ေနာက္က် ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

စုေဆာင္းထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ထပ္မံ ထုတ္ယူကာ  ဆုံးရွုံးထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားအား ရလိမ့္နိုးနိုးေမၽွာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေလာင္းကစား႐ုံသို႔ ထပ္ခါတလဲလဲ ျပန္လည္သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမ၏ ကံတရားအားသူမ ျပင္ဆင္နိုင္ စြမ္း မရွိခဲ့ပါ။ ဆယ္ႀကိမ္တြင္ ကိုးႀကိမ္ ရွုံးခဲ့ၿပီး သူမ စုေဆာင္းထားသမၽွေသာ ေဒၚလာ တစ္သိန္းကို ေလာင္းကစားမွ ရယူ သြားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အလုပ္တြင္ပင္ လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ေန႔ညမပ်က္ သူမသည္ ေလာင္းကစား႐ုံတြင္းသာ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးကုန္ၿပီး ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပါ ေပ်ာက္ဆုံးကုန္ကာ ေလာင္းကစားသမားျဖစ္သြားပါသည္။ သူမ ယုံၾကည္ခဲ့သည္မွာ သူမတြင္ အရႈံးေပးလိုစိတ္ မရွိမခ်င္း သူမအတြက္ ျပန္လည္နိုင္လာေသာ အခြင့္အေရးမွာ အေသအခ်ာ ရရွိလာနိုင္မည္ဟု ျဖစ္ပါသည္။

ဒါျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီးေလာင္းကစားျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ေငြေၾကးမည္သည့္ေနရာမွရရွိသနည္း။ ေလာင္းကစား႐ုံအတြင္းရွိ ေလာင္း ကစားေဆာ့ကစားသူမ်ားသည္ သူမအတြက္ေငြေၾကးရရွိနိုင္ေသာေနရာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ သူမတြင္ မိမိကိုယ္ကို အေလး ထားျခင္း၊ မိမိတန္ဖိုးမ်ား အားလုံးေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သူမေငြေၾကးရရွိရန္အတြက္ စတင္ျပီး သားေကာင္ကို ရွာေဖြခဲ့ပါသည္။ လာေရာက္ေလာင္းကစား ေဆာ့ကစားသူ မည္သူကိုမဆို သူငယ္ခ်င္းျပဳလုပ္ၿပီး သူတို႔ အာ႐ုံမရွိေတာ့ခ်ိန္ တြင္ ေငြေၾကး၊ တန္ဖိုးရွိေသာအရာမ်ားႏွင့္ ေငြကဒ္မ်ား ခိုးယူျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရရွိသည္မ်ားသည္ ေလာင္းကစားတြင္ အလြယ္တကူ လ်င္ျမန္စြာကုန္သြားပါသည္။ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ သူမ ဖမ္းဆီး ခံခဲ့ရ ပါသည္။ ေမွာင္မဲလွေသာ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရသည့္ဘဝမွ သူမအား ေစာင့္စားေနခဲ့ပါသည္။

တရားရင္ဆိုင္ျခင္းမွ သူမအား အသိစိတ္ႏွင့္ သူမေဆာင္ရြက္ျပဳမူခဲ့မိသမၽွအား မွတ္မိေသာ စိတ္ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ လာေစခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ မည္သည့္ ေကာင္းမႈသည္ ရရွိနိုင္ပါသနည္း။ ဝမ္းနည္းစရာအျဖစ္ အပ်က္တြင္ မည္သည့္ေကာင္းေသာအရာ ျဖစ္လာနိုင္ပါသနည္း။

ေလာင္းကစားမႈမွ  ပ်က္ဆီးေစေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

ေလာင္းကစားမႈသည္ လူတစ္ေယာက္အား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္ဆီးႏိုင္သည့္အျပင္ မိသားစုအား ပ်က္စီးေစၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္အားလည္း ဥပါဒ္ေရာက္ေစပါသည္။ ေလာင္းကစားျခင္းကို ႏွစ္သက္မႈသည္ အလိုေလာဘႀကီး မႈႏွင့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အမွားမ်ားမွ အသိအျမင္မ်ားကို ကြယ္ဝွက္ထားေစပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးအား အခ်ိန္တို အတြင္းရရွိနိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္ေစမႈတို႔မွ သူတို႔ ႏွစ္သက္ေသာ ေလာင္းကစားတြင္ နစ္ျမႇဳပ္ေပ်ာ္ဝင္သြား သည္အထိ ေလာင္းကစားျပဳမူေတာ့သည္။ ေလာင္းကစားမႈအား ႏွစ္သက္စြဲလမ္းမႈျဖစ္ေပၚလာပါက အျပန္လမ္းမရွိေတာ့ ေခ်။ ဆုံးရွုံးမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ရရွိနိုင္လမ္းမရွိဘဲ အခ်ိဳ႕ေသာေလာင္းကစားမႈမ်ားမွ ဘဝမ်ားအားပ်က္ဆီး၍ ရာဇဝတ္မႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္အထိ ဦးတည္ေနပါသည္။

မိမိခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ရသူမ်ားမွ ေလာင္းကစားမႈ ခုံမင္ေနသူအား အသိတရားဝင္ေရာက္လာေစရန္၊ ထို႔ျပင္ ၎တို႔အား ေလာင္းကစားမႈအား ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို သိျမင္လာေစရန္ႏွင့္ ေလာင္းကစားျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားအား ထိုသူတို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ဆုံးရွုံးျခင္းမျဖစ္ခင္ အႀကံေပးေစလိုပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္မွာ “အလ်င္အျမန္ခ်မ္းသာလို၍ အလြယ္လမ္းသို႔လိုက္ပါက ပူေဆြးေသာက ေရာက္မႈသာလၽွင္ျဖစ္ေစပါသည္၊ ထို႔ျပင္ ႐ူးသြပ္မႈအား မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ားမွသာ ဦးေဆာင္ပါသည္။ ဤအခ်င္းအရာမ်ား သည္ ေလာင္းကစားျခင္းအား မည္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းကို သိရွိေစၿပီး ေလာင္းကစား ကမၻာမွ ဆုံးရွုံးမႈမ်ား အား ေရွာင္ဖယ္နိုင္သည့္ လမ္းမရွိပါ” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔ဆရာေတာ္ေျပာၾကားေသာစကားလုံးမ်ားမွ ယခုအမ်ိဳးသမီးငယ္၏ဘဝကို ပ်က္ဆီးသြားေစေသာ ေလာင္းကစားမႈ ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမႈမ်ားကို အေျခအထိ သိရွိနားလည္ေစပါသည္။  ဆရာေတာ္၏ နာက်င္ခံစားမႈ ပေပ်ာက္ေစလို ျခင္း အက်ိဳးအားထုတ္မႈသည္ မေကာင္းေသာစိတ္ထားမ်ားကို အရင္းမွေန၍ ဖယ္ရွားပစ္ၿပီး မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္း ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိသြားနိုင္ရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔အား သတိေပးေနသေယာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။