မိသားစု & အလုပ္အကိုင္


Sima သည္ ကေလးဘဝကတည္းက က်န္းမာေရးမေကာင္းခဲ့ပါ။ သူမတြင္  သိုင္းရြိဳက္ဂလင္းေရာဂါကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့သည့္အခါ သူမသည္လံုးဝၿပိဳလဲက်လုမတတ္ ခံစားခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ သူမ၏မိခင္ ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္ၾကီးမားသည့္ေလာကဓံမုန္တိုင္းကႏႈတ္ဆက္လုိက္ျပန္သည္။သူမသည္ ေဗာဓိတ…
ေဗာဓိတရားအားထုတ္ျခင္းတြင္ တရားက်င့္ၾကံျပီးေနာက္ Song-guan သည္ သူမ၏စိတ္ကို အလြန္ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစခဲ့ျပီး သူမ၏ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ Songguan သည္ သူမကေလးမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္…
Song-jue သည္ ေႏွးေကြး၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း၏အလုပ္ဘဝသည္သူမ၏ခံစားခ်က္ကိုလြန္စြာဖိအားေပးျပီးစိတ္ဖိစီးေစခဲ့သည္။ သူမသည္ ခံစားခ်က္မ်ားေပ်ာက္ဆံုးျပီး ဘဝအဓိပၸါယ္ကိုစတင္ရွာေဖြခဲ့သည္။ ေဗာဓိတရားအားထုတ္ျခင္းကို စတင္ကတည္း က  Song-jue သည္ ပိုမို  ၿငိမ္းေအးမ…