ဗီဒီယိုတရားအားထုတ္မူသက္ေသျပဳ


အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ အိပ္မေပ်ာ္သည့္အခက္အခဲကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံစားျပီး လာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ အားနည္းသည့္  ေျခလက္ ဆာျခင္း၊ ေထာ့က်ဳိးျဖစ္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာၾကျပီး သူတို႔၏လက္ေမာင္းမ်ားကို ပင့္ေျမႇာက္ရန္ပင္ အခက္အခဲရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ အဆက္မျပတ္ ႏွာေခ်ျ…
Miao-yi သည္ ေမြးဖြားျပီးသိပ္မၾကာခင္ပဲ ျပင္းထန္သည့္ ႏွင္းခူနာေရာဂါကို ခံစားခဲ့ရသည္။ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္မတူဘဲ၊ သူမသည္ ခ်ဳိေသာသၾကားလံုးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သူမအၾကိဳက္ဆံုး ဒိုးနက္မုန္႔မ်ားကို မစားႏုိင္ပါ။ သူမ၏မိခင္သည္ သူမ၏ႏွင္းခူနာေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစရန္ အခ…
1. Fang-ye သည္ အသည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ျပႆနာရွိသည့္ ေရာဂါကို ခံစားေနရသည္။ ခြဲစိတ္မႈျပဳျပီးေနာက္ ၎သည္  ရႈပ္ေထြး မႈျဖစ္လာသည္။ သူမသည္ တရားထိုင္ျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရးမဂၢဇင္းအား ဖတ္ရႈရန္ အခြင့္အေရးရလာခဲ့ျပီး သူမက်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ တိုးတက္ေအာင္ အားလံုးကူညီေ…
Sima သည္ ကေလးဘဝကတည္းက က်န္းမာေရးမေကာင္းခဲ့ပါ။ သူမတြင္  သိုင္းရြိဳက္ဂလင္းေရာဂါကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့သည့္အခါ သူမသည္လံုးဝၿပိဳလဲက်လုမတတ္ ခံစားခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ သူမ၏မိခင္ ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္ၾကီးမားသည့္ေလာကဓံမုန္တိုင္းကႏႈတ္ဆက္လုိက္ျပန္သည္။သူမသည္ ေဗာဓိတ…
Xiuhongအတြက္တရားအားထုတ္ျခင္းသည္ရွည္ၾကာေသာအညစ္အေၾကးမ်ားကိုေဆးခ်လိုက္သည့္မိုးေရကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ရြာသြန္းေသာမိုးသည္ သူမ၏ေျခာက္ေသြ႔ေသာႏွလံုးသားကို စိုစြတ္ေစသည္။ တရားအားထုတ္ကတည္းက သူမသည္ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထြက္ခြာသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ သ…
ေဗာဓိတရားအားထုတ္ျခင္းတြင္ တရားက်င့္ၾကံျပီးေနာက္ Song-guan သည္ သူမ၏စိတ္ကို အလြန္ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစခဲ့ျပီး သူမ၏ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ Songguan သည္ သူမကေလးမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္…
Song-jue သည္ ေႏွးေကြး၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း၏အလုပ္ဘဝသည္သူမ၏ခံစားခ်က္ကိုလြန္စြာဖိအားေပးျပီးစိတ္ဖိစီးေစခဲ့သည္။ သူမသည္ ခံစားခ်က္မ်ားေပ်ာက္ဆံုးျပီး ဘဝအဓိပၸါယ္ကိုစတင္ရွာေဖြခဲ့သည္။ ေဗာဓိတရားအားထုတ္ျခင္းကို စတင္ကတည္း က  Song-jue သည္ ပိုမို  ၿငိမ္းေအးမ…
2006 ခုႏွစ္တြင္ Chen Qi သည္ ေဗာဓိ တရားထိုင္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးမဂၢဇင္း စာမူကို ေကာက္ယူဖတ္ရႈခဲ့သည္။ တရားထိုင္ျခင္း၏ ေရွးရိုးရာအေလ့အက်င့္ပါသည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္သည္ သူမ၏အာရုံကို ဖမ္းယူခဲ့သည္။ သူမ၏ညာဘက္ နား အၾကား အာရုံျပန္ရ သည့္ တတိယေန႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ…
Teng Wei သည္ 2006 ခုႏွစ္တြင္ေဗာဓိတရားထိုင္ျခင္းက်န္းမာေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသင္တန္းတြင္စာရင္းမသြင္းခင္ရာစုႏွစ္တစ္ခုၾကာဆိုးရြားသည့္  ရင္ၾကပ္ေရာဂါနာတာရွည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။သူ၏တရားထိုင္ျခင္းဇာတ္ေၾကာင္းကို နားဆင္ၾကည့္ပါစို႔။