ဂ်ိဳဟာဘာရုအျမတ္ဆံုးေသာဓမၼေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား၊မေလးရွားနိုင္ငံ


ကမၻာအရပ္ရပ္ သို႔ ပ်ံ႕နွံ႔ပါေစ။

အထက္ပါ ဆုေတာင္းစာသည္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႕က မေလးရွား ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဂ်ိဳဟာ ဘာရုအျမတ္ဆံုးေသာ ဓမၼေဗာဓိ တရားစခန္း ဖြင့္ပြဲမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

“နွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာၾကာေသာ္လည္းအထြဋ္အျမတ္ဆံုးနွင့္အေလးအျမတ္ဆံုးေသာဓမၼတရားေတာ္ကိုရွာေတြ႔ရန္လြန္စြာခက္ခဲလွသည္။ယေန႔ကၽြႏ္ုပ္ ထိုအျမတ္ဆံုးေသာတရားကို ေတြ႕ရွိၿပီး ေလ့လာနာယူကာ အၾကင္တရားေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္သို႕ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏စစ္မွန္ေသာတရားေတာ္မ်ားအားလည္းနားလည္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။”

မေလးရွားနိုင္ငံတြင္JB ေဗာဓိတရားစခန္းသစ္တစ္ခုကိုစတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ျပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုတရားစခန္းမွ သတၲဝါ အားလံုးထံ ဓမၼတရားမ်ားျပန္႔ပြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဗာဓိတရားစခန္းအား စတင္ တည္ေထာင္သူ ျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိသည္ထိုတရားစခန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္း အရပ္ေဒသအသီးသီးမွ ပရိတ္သတ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ သဘာဝထက္လြန္ကဲေသာ မဂၤလာအေပါင္းျဖင့္ျပည့္စံုေသာအခါသမယအားျမင္ေတြ႔နိုင္ရန္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ါ

(၆)ခုေၿမာက္ ေဗာဓိတရားအာထုတ္စခန္းကိုတရားျပဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိကျမတ္ဗုဒၶ၏ ေမတၲာေစတနာမ်ားကို လူသားတို႔နားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္၊အမွန္တကယ္လိုက္နာက်င့္နာက်င့္သံုးၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ား ေပၚထြက္ လာေစရန္၊ တရားေတာ္အားထိုးထြင္းသိၿမင္လာေစရန္နွင့္ ျမတ္ဗုဒၶနွင့္ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္တို႔ထံမွ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကိုရရွိေစရန္ရည္ရြယ္၍ “အျမတ္ဆံုးေသာဓမၼ”ဟု အမည္နာမ သတ္မွတ္ကာ မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ျမတ္ဗုဒၶမွျမင့္ျမတ္ေသာတရားဓမၶနွင့္အတူဂ်ိဳဟာဘာရုတရားအားထုတ္စခန္းအား ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ 

တရားျပဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိကဲ့သို႔ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကို သက္ဝင္ယံုၾကည္သူတို႔သည္ ေရႊေရာင္ဓမၶဝတ္ရံုမ်ားကို ဝတ္္ဆင္ကာ အျမတ္ဆံုးေသာ ဓမၶေဗာဓိတရားအားထုတ္ခန္း၏ ဝင္ေပါက္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကသည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာျမတ္ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားထံုမြန္းရာဤေနရာတြင္ဆရာေတာ္ကသူ၏လက္နွစ္ဖက္အားယွက္ႏြယ္ကာအဆံုးစြန္ေသာသက္ဝင္ယံုၾကည္မႈျဖင့္ရွိခိုးဦးညႊတ္ခဲ့သည္။ဆရာေတာ္သည္ဝင္ေပါက္အထက္ရွိပုဝါျဖင့္လႊမ္းၿခံဳထားသည့္ဆိုင္းဘုတ္ၿပားကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။အဆိုပါဆိုင္းဘုတ္ျပားေပၚရွိ “အျမတ္ဆံုးေသာဓမၶတရားအားထုတ္စခန္း” ဟူသည့္ ေရႊေရာင္စာလံုး(၄)လံုးကိုဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိက ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထိုေရႊေရာင္စာလံုးတြင္ အထူးသျဖင့္ “အျမတ္ဆံုးေသာဓမၼ” ဟူသည့္စာလံုး(၂)လံုးသည္ လူတိုင္းလူတိုင္း၏အာရံုကို ဆြဲေဆာင္ထားသည္။ အဆိုပါ စာလံုး (၂)လံုးသည္တန္ခိုးစြမ္းအင္မ်ားျပည့္၀ေနၿပီးသတၲဝါတုိ႕၏ေၾကာင္းက်ိဳးျဖစ္တည္မႈမ်ားကိုလမ္းျပေခၚေဆာင္ေနသည္ဟုကမၻာအရပ္ရပ္ကဓမၶတရားအားထုတ္ေရးေက်ာင္း၈၄၀၀၀ခန္႕ကသတ္မွတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္လည္းအားလံုးေသာ ဓမၶတရားအားထုတ္ေရးေက်ာင္းတို႔သည္ သတၲဝါတို႔အားအဆံုးစြန္ေသာ သစၥာဥာဏ္အလင္းကိုရရွိေစျခင္းျဖင့္ ဘဝ၏ဒုကၡတြင္းမွ လြတ္ေၿမာက္ေစၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုလမ္းျပေခၚေဆာင္ေပးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိသည္ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္ခန္းမနွင့္ေဘသဇၨဂု႐ဗုဒၶ၏ခန္းမသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဆိုင္းဘုတ္အသီးသီးကိုဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္သည္ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္အား နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္း သက္ဝင္ ယံုၾကည္မႈရွိသည္။ ၂၀၀၃ခုနစ္ကဆရာေတာ္ေနထိုင္ရာ ဗန္ဂူးဗားရွိေနအိမ္အထက္ ေကာင္းကင္တြင္ ကြမ္ရင္ မယ္ေတာ္၏တိမ္သဏၭာန္ေပၚထြက္ခဲ့ဖူးသည္။အဆိုပါကြမ္ရင္မယ္ေတာ္၏တိမ္သဏၭာန္ဓာတ္ပံုမ်ားကိုကမၻာအရပ္ရပ္ရွိတရားအားထုတ္စခန္းမ်ား၏ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္ခန္းမမ်ားတြင္လည္းျပသထားၿပီးကိုးကြယ္လ်က္ရွိသည္။ေဘသဇၨဂု႐ဗုဒၶ၏ခန္းမသည္ ေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္း၏မူရင္းဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရာေနရာျဖစ္သည္။ ေဗာဓိဓမၼ အဖြဲ႔အစည္း (ေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္း)သည္ေဘသဇၨဂု႐ဗုဒၶ၏(၁၂)ပါးေသာသစၥာတို႔ကိုအေျခခံေသာေၾကာင့္ေဘသဇၨဂု႐ဗုဒၶက်ာင္းလည္းျဖစ္သည္။ဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိက “ေဘသဇၨဂု႐ဗုဒၶ၏(၁၂)ပါးေသာ သစၥာမ်ားသည္ကၽြႏ္ုပ္၏သစၥာမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေၿပာၾကားခဲ့သည္။ကၽြႏ္ုပ္သည္ေဘသဇၨဂု႐ဗုဒၶ၏(၁၂)ပါးေသာသစၥာတို႔ကို သက္တမ္းတစ္ေလ်ွာက္ လက္ခံယံုၾကည္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ရွိသတၲဝါအားလံုး၏ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာမ်ားျပည့္ဝေစရန္ တတ္နိုင္သမွ် မွန္မွန္ကန္ကန္အသံုးခ်သြားမည္”ဟုလည္းမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္တရားျပဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိအားပရိသတ္မွလက္ခုပ္ၾသဘာသံမ်ားဆူညံစြာျဖင့္ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၾကသည္။ဆရာေတာ္သည္ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ေရာက္ရွိလာေသာဧည့္သည္မ်ားကို နႈတ္ဆက္ရန္ တရားအားထုတ္ရာခန္းမမ်ားသို႕ ေလွ်ာက္လွမ္းလာၿပီး ဧည့္သည္မ်ားအားဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ခ်ီးၿမွင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဧည့္သည္၂၀၀၀ေက်ာ္သည္မတ္တပ္ရပ္လ်က္ပင္ၾသဘာသံမ်ားျဖင့္ဆရာေတာ္အားဦးညႊတ္အရိုအေသျပဳၾကသည္။

တစ္ခဏၾကာၿပီးေနာက္ဆရာေတာ္သည္နွစ္လိုဖြယ္ရာအၿပံဳးၿဖင့္ျမတ္ဗုဒၶအားအေမႊးနံ႔သာတို႔ျဖင့္ပူေဇာ္ရန္ေဘသဇၨဂု႐ဗုဒၶခန္းမသို႔ ေလ်ွာက္လွမ္းလာခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္သည္မေလးရွားနိုင္ငံရွိသက္ရွိသတၲဝါအေပါင္းကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးပါရန္နွင့္ၾကီးမားသည့္မဂၤလာနွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကိုခ်ီးျမွင့္ေပးသနားရန္ ျမတ္ဗုဒၶထံ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ဂ်ိဳဟာဘာရုအျမတ္ဆံုးေသာဓမၼတရားအားထုတ္စခန္းအားလည္းသတၲဝါအားလံုး၏ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ားအျပည့္အဝ ေပးေဝနိုင္ရန္ဆုေတာင္းခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္သည္သင္တန္းသားအားလံုးကိုျမင့္ျမတ္ၿပီးမဂၤလာအေပါင္းနွင့္ျပည့္စံုေစသည့္ပုတီးေစ့ပါရွိသည့္လက္ေဆာင္ဗူးငယ္ေလးတစ္ခုစီကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင္တန္းသားအားလံုးသာယာေျဖာင့္ျဖဴးသည့္ ဘဝကိုပိုင္ဆိုင္နိုင္ေစရန္၊မေကာင္းေသာကံၾကမၼာမွလြတ္ေျမာက္ၿပီး ေကာင္းေသာအနာဂတ္ကို ေျပာင္းလဲနိုင္ေစရန္နွင့္ လိုရာဆႏၵမ်ားျပည့္ဝေစရန္ျဖစ္သည

ေကာင္းမႈကုသိုလ္တို႔သည္လူတစ္ဦး၏ကံၾကမၼာကို ေျပာင္းလဲေစၿပီး ျမတ္ဗုဒၶ၏အေလ့အက်င့္တို႔သည္ လူတစ္ဦး၏ စိတ္နွင့္ခႏၶာကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္။

ေဗာဓိတရားအားထုတ္မႈသည္အားလံုး၏ညီညီညြတ္ညြတ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈနွင့္ပံ့ပိုးမႈတို႔ေၾကာင့္လွ်င္ျမန္စြာက်ယ္ျပန္႔လာျခင္းျဖစ္သည္။ဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိက ေကာင္းမြန္ေသာအျပဳအမူမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္နွင့္ ၄င္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထိုအျပဳအမူမ်ားမွရရွိလာေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားနွင့္ သူေတာ္ေကာင္း တရားတို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔သည္လည္း ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျပန္လည္ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ အကူအညီ လိုအပ္တိုင္း ဘုရားရွင္တို႔ႏွင့္ ေကာင္းကင္မွနတ္ေစတမန္တို႔ထံမွ ကူညီေစာင္မရန္လက္ကမ္း ေပးမည္ျဖစ္သည္။
ဘဝတြင္တခ်ိဳ႕သူတို႔သည္ ေကာင္းမြန္သည့္ ကံၾကမၼာကိုပိုင္ဆိုင္ရန္ ကံေကာင္းၾကေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕မွာမည္သို႔ပင္ ၾကိဳးစား အားထုတ္ပါေစကံမေကာင္းၾကေခ်။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိသည္ ကံၾကမၼာကိုယံုၾကည္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိရေသာကမၻာ့အသိပညာအရ ကံၾကမၼာသည္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးၿဖစ္ေပၚျခင္း နိယာမပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္းကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ကံၾကမၼာကို ေျပာင္းလဲနိုင္ပါသလား။ မည္သို႔ ေျပာင္းလဲနိုင္ပါသလဲ။ ဆရာေတာ္သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္တို႕ကိုပိုမိုက်င့္ၾကံျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ကုသိုလ္မ်ားမ်ားျပားလာၿပီးမဂၤလာရွိေသာကံေကာင္းျခင္းမ်ားကိုခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီးက်က္သေရတိုးပြားလာကာဥပဓိရုပ္မ်ားပင္တည္ၾကည္ခံညားလာသည္ကို ေတြ႔ရမည္ဟု သင္ၾကားျပသေပးသည္။ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး ကံအေၾကာင္းမလွေသာလူတစ္ေယာက္သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္တို႔ကို စတင္က်င့္ၾကံၿပီး အစဥ္လုပ္ေဆာင္ သြားပါက သူ၏မေကာင္းေသာကံၾကမၼာတို႔သည္ ေကာင္းေသာကံၾကမၼာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္သူ၏ဥပဓိရုပ္မွာခန္႔ညားလာၿပီး ဂုဏ္က်က္သေရလည္းတိုးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္သည္ စကားေၿပာျခင္းကို ေခတၲရပ္နားၿပီးပရိသတ္အား “ဘယ္သူေတြမ်ား ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္ၾကံၿပီးတဲ့ေနာက္ ေကာင္းက်ိဳးေတြရရွိခဲ့သလဲ” ဟု ေမးျမန္းရာပရိသတ္အမ်ားစုမွာသူတို႕၏လက္မ်ားကို ေျမွာက္ကာ ေျဖၾကားၾကသည္။

ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိက ကာင္းတဲ့အက်င့္ကို က်င့္ၾကံျခင္းသည္ သင္တုိ႕အတြက္ မေရမတြက္ နိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားတဲ့ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ရရွိနိုင္ပါတယ္” ဟု ထပ္မံရွင္းျပသည္။ တစ္စံု တစ္ဦးဟာ တစ္ပါးသူအေပၚတြင္ ၾကင္နာ သနားတတ္ပါက ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြမ်ားျပားလာၿပီး အဆိုပါသူေတာ္ေကာင္းတရားကပင္ မေကာင္းေသာ ကံၾကမၼာတို႔ကို ပေပ်ာက္ေပးနိုင္သည္။ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ လူတစ္ဦးသည္ သူ၏ကံအည့ံမ်ားကို ေကာင္းေသာကံအျဖစ္ ေၿပာင္းလဲ ေစနိုင္ၿပီး လိုရာဆႏၵ မ်ားျပည့္ဝမည္ျဖစ္သည္။

ဗန္ဂူးဗား ေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္းမွ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူ တစ္ဦးသည္ အလြန္ယားယံသည့္ အေရျပားေရာဂါကို ခံစားခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။ တရုတ္ရိုးရာေဆးပညာသမားေတာ္မ်ားအပါအဝင္ အေနာက္တိုင္း ဆရာဝန္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိ၏ အၾကံေပးမႈေၾကာင့္ ေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္း၏ သန္႔စင္ခန္းမ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ယူခဲ့သည္။ မၾကာခင္တြင္ သူ၏ေရာဂါသည္ တျဖည္းျဖည္း အေျခအေနေကာင္းမြန္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျပန္လည္က်န္းမာေရးနွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေရးဆိုင္ရာ ေဗာဓိတရားအားထုတ္က်င့္ၾကံမႈကို အခ်ိန္အနည္းငယ္ တက္ေရာက္က်င့္ၾကံခဲ႔ၿပီးေနာက္ ၄င္း၏ ေရာဂါ ေဝဒနာ သည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေပ်ာက္ကင္း သြားခဲ့သည္။ ေဗာဓိတရားအားထုတ္္က်င့္ၾကံမႈုသည္ “ဗုဒၶ စင္တာ” တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္ေသာက်င့္ၾကံမႈမွတဆင့္ လူတစ္ဦး၏ဥာဏ္အျမင္ကို ပြင့္လင္းေစပါသည္။ ဤဗုဒၶစင္တာသည္ သက္ရွိ သတၲဝါ အားလံုးအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဤဗုဒၶ စင္တာရွိ အလွဴအတန္းျပဳလုပ္သူ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းနွင့္ အျခားသူတို႕အား ကူညီသူမ်ားသည္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား မ်ားစြာရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔မိသားစုမ်ားပါ သူေတာ္ေကာင္းတရားတို႔ ျပန္႔ပြားလာမည္ျဖစ္သည္။

တရားျပဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိသည္ မေကာင္းေသာ ကံတရား၊ ဗီဇမ်ား၊ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား၊ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္း က်င္၊ ခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ လူေနမႈဘဝ၊ အစားအစာ စသည့္ မက်န္းမာမႈအားျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေထာက္ျပ ခဲ့သည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ က်င့္ၾကံ အားထုတ္မႈမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အတြက္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားကို မ်ားစြာရရွိေစရံုသာမက က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္းကိုပါ ရရွိေစေၾကာင္း ညႊန္ျပခဲ့သည္။ ဤဗုဒၶစင္တာအတြင္းရွိ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူတို႔သည္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ားျဖင့္ ထံုမႊန္းသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အဆက္မျပတ္က်င့္ၾကံအားထုတ္သြားပါက ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားနွင့္ သူေတာ္ ေကာင္းတရားမ်ား ပိုမို ခံစားရရွိလာမွာျဖစ္သည္။

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးျခင္းနွင့္ဆီမီးထြန္းညွိပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ေတာက္ပေသာအနာဂတ္ကိုရယူျခင္း 

ဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိသည္၁၉၉၁ခုနွစ္ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ေန႔ကတည္းကဗုဒၶဓမၼတရားတို႔ကိုသင္ၾကားေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။ဆရာေတာ္သည္သူ၏သနားၾကင္နာမႈနွင့္ျမင့္ျမတ္ၿပီးနူးညံ႔သည့္ဓမၶတရားေတာ္တို႔ကိုသင္ၾကားေပးရင္းျဖင့္သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာလူသားတို႔အား ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။ သူ၏ျမင့္ျမတ္ၾကင္နာျခင္းတို႔ျဖင့္ျပင္းျပေသာ ဆႏၵတို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားနွင့္ ေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္းမ်ားကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ေပၚေပါက္ လာခဲ့သည္။ ေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္းအသစ္မ်ားသည္လည္း မိုးရြာၿပီးေနာက္မွ်စ္စို႔မ်ားထြက္လာသလို အလွ်ိဳလွ်ိဳ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ “ဂ်ိဳဟာဘာရုအျမတ္ဆံုးေသာဓမၼေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္း” သည္ဥပမာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါတရားအားထုတ္စခန္းကို ေတာက္ပၿပီးခမ္းနားၾကီးက်ယ္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္နိုင္ရန္ ကူညီေစာင္မသည့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူမ်ားက တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိသည္လူတိုင္း၏အားထုတ္မႈနွင့္လွဴဒါန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းေရြ႕လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္သည္အားလံုးေသာသတၲဝါတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ဖ်ားနွာမႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာအဆံုးမရွိသည့္ ေရာဂါေဝဒနာတို႔ကိုခံစားေနရသည္ကိုနားလည္သိရွိၿပီး ေရာက္ရွိလာသည့္ပရိသတ္အား ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာမ်ားျပည့္စံုေစသည္။ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ားလည္း ေဝဒနာမွေပ်ာက္ကင္းသက္သာလာေစသည္။ ဆရာေတာ္သည္ခါးနာျခင္း၊ ေၿခေထာက္နာျခင္း၊လည္ပင္းနာျခင္းစသည့္ ေဝဒနာမ်ားခံစားေနရသူမ်ားကိုလည္း အားအင္ျပည့္ဝေအာင္ ေမတၲာပို႔ေပးျခင္းတို႔ကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူတို႔သည္ဆရာေတာ္၏ ေမတၲာေစတနာတို႕ေၾကာင့္ ေဝဒနာမ်ားသက္သာေပ်ာက္ကင္းလာသည္။ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူတို႔သည္ဆရာေတာ္၏ ေမတၲာေစတနာ၊ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈနွင့္ကာကြယ္မႈတို႔ေၾကာင့္က်န္းမာျခင္းနွင့္ ေကာင္းက်ိဳးမဂၤလာမ်ားရရွိခံစားရသည္။

ျမတ္ဗုဒၶ၏ဆီမီးလွဴဒါန္းျခင္းတရားေတာ္တြင္ဗုဒၶအားဆီမီးလွဴဒါန္းျခင္းျပဳလုပ္သည့္သတၲဝါတို႔သည္သန္႔စင္မႈ(၄)မ်ိဳးကိုရရွိၾကမည္ဟုျမတ္ဗုဒၶမွမိန္႔ၾကားထားသည္။ ပထမတစ္ခုသည္ခႏၶာကိုယ္သန္႔စင္ျခင္းကိုရရွိသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္သည့္စကားကို ေျပာဆိုလာျခင္း၊ တတိယအေနၿဖင္႔စိတ္ဝိညာဥ္ကိုသန္႔စင္ေစျခင္းနွင့္ စတုတၳေျမာက္ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္အဆက္အသြယ္မ်ားရရွိလာျခင္းတို႔ကိုခံစားရပါသည္။အခမ္းအနားဖြင့္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္သည္  ေရာက္ရွိလာသူမ်ား ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမႈတို႔ရရွိေစရန္ ျမတ္္ဗုဒၶအားၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာဆီးမီးပူေဇာ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဘးဒုကၡက်ေရာက္သူအေပါင္းနွင့္ ေရာဂါေဝဒနာခံစားေနရသူအေပါင္းသည္လည္း ထိုဝဋ္ဆင္းရဲမွလြတ္ေၿမာက္ကာ အဆံုးမဲ့ေသာဥာဏ္အလင္းကို ရရွိပါေစ။ ျမတ္ဗုဒၶအလင္းေရာင္မ်ားကမၻာတစ္ဝွမ္းထြန္းလင္းၿပီးကမၻာေၿမၾကီး ေအးခ်မ္းသာယာစြာတည္ရွိပါေစ။ ဂ်ိဳဟာဘာရုအျမတ္ဆံုးေသာ ဓမၼေဗာဓိတရားအားထုတ္စခန္းသည္ ေနရာတိုင္းတြင္တရားေတာ္၏အလင္းေရာင္မ်ား ျပန္႔ပြားသက္ေရာက္ေစၿပီးသတၲဝါအားလံုးအား ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမႈမ်ားစြာကို ကူညီေပးနိုင္မည့္ဆရာေတာ္၏ (၄)ခုေျမာက္ၾကီးျမတ္သည့္ကတိသစၥာကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးသည့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။