ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္


Sheng-Ning မွဘာသာျပန္ျခင္း  Iris Lau မွ သရုပ္ေဖာ္သည္

1      ကြန္ျဖဴးရွပ္ႏွင့္ သူ႔တပည့္မ်ားမွာ အျပန္အလွန္ ေျပာၾကားေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္၊
သူ၏တပည့္မ်ားေမးျမန္းသည္မွာ “ ကၽြန္ုပ္တို႔ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားလက္ဝယ္ရရွိလာပါက မည္ကဲ့သို႔အသုံးျပဳကိုင္ တြယ္သင့္ပါသနည္း ဆရာ။”

2  ကြန္ျဖဴးရွပ္က ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ အေျဖကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္ “သင္တို႔ေရာ ဒီလို အေျခအေနမွာ ဆို ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာ ေျပာျပပါ”

3  တပည့္မ်ားစြာထဲမွ တစ္ဦးသည္ အလြန္လွပေသာ သတို႔သမီးကို ခ်က္ခ်င္းလက္ထပ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားတစ္ဦးမွာ အိမ္ႀကီးတစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ျမင္းေကာင္းျမင္းသန္႔မ်ားကို ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ဦးမွာ အကၤ်ီအလွမ်ားဝယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားေနာက္တစ္ဦးမွာ –– ဆယ့္ႏွစ္ရာသီခြင္တြင္ ဝက္သေကၤတျဖစ္သည့္ အစား ေသာင္းၾကမ္းသူတစ္ဦး၏ ––အေျဖအတိုင္း စားေကာင္း ေသာက္ဖြယ္မ်ားကို ဝယ္ယူစားေသာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊ တကယ္ဆို သူတို႔အားလုံးအေျဖမွန္ကို ဘယ္သူကမွ ေကာင္းစြာ မေျဖနိုင္ခဲ့ပါဘူး။

4  ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “ယခု ေငြေၾကးပမာဏ သည္ ကၽြန္ုပ္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ပတ္သက္ျခင္း မဟုတ္ပါ၊ ကၽြန္ုပ္ရရွိခဲ့မႈသည္ အေျခအေနတစ္ခုမၽွသာျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ုပ္၏ လက္ရွိဘဝအေျခအေနႏွင့္ စိတ္ကူးတို႔ကို ေျပာင္း လဲရန္ မလိုအပ္ပါ။ ကၽြန္ုပ္၏ ဘဝသည္ ပုံမွန္ ဘဝတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ယခုေငြအား လက္ရွိေနထိုင္မႈတြင္ အသုံးခ်၍ မရပါ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား လွဴဒါန္းလိုက္ျခင္းသည္သာ ေကာင္းမြန္နိုင္ပါသည္ဟု ေတြးထင္ပါ”ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

5  “ဒါဆို မင္းရဲ့ဘဝဟာ ဆင္းရဲသားေတြထဲက တစ္ေယာက္ပဲအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ရမွာေပါ”့ ၊“မင္းရဲ့ ေနထိုင္မႈ ကိုလဲၾကည့္ပါအုံး- ေကာက္ရိုးတဲတစ္လုံး နဲ႔ မင္းရဲ့မီးဖိုကို ေလျပင္းတိုက္တာနဲ႔ ၿငိမ္းသြားမွာေပါ့။ အရည္အေသြး အနိမ့္ဆုံး ေသာ အစားစာေတြကို စားသုံးၿပီး အလြယ္တကူ ရရွိနိုင္တဲ့ အသီးအႏွံ သစ္သီးဝလံမ်ားကို မၾကာခဏ ယူစားရၿပီး ေတာ့ မ်ား” လို႔အျခားသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဝင္ေရာက္ေျပာၾကားပါတယ္။

6  ထိုသနားၾကင္နာတတ္တဲ့ ေက်ာင္းသားကေတာ့ “မင္းတို႔နားမလည္ပါဘူး၊ ငါကမဆင္းရဲဘူး၊ ငါက ငါ့ကိုယ္ငါ ဘယ္ ေလာက္ႏွစ္သက္လဲ ဆိုတာ မင္းတို႔သိလို႔လား။ ေႏြဦးေလကို အျမဲရွဴနိုင္တယ္၊ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္လဲ ေရာေႏွာေနနိုင္တယ္ ၿပီးေတာ့ ေဘးနားမွာလဲ ျပန္႔က်ဲထားနိုင္တယ္၊ တိမ္တိုက္ေတြနဲ႔ ေရာေႏွာေနၿပီး ကိုယ့္ဟာကို အေပၚမွာ ႏွစ္သက္ေနနိုင္ တယ္။ ျပဳလုပ္ထားသမၽွအရာ အားလုံးနဲ႔ ဆႏၵရွိသမၽွအရာအားလုံးနဲ႔ ပူးေပါင္းေပ်ာ္ရႊင္စြာေနနိုင္တယ္။ ငါအရမ္းေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္စြာနဲ႔ အခ်ိန္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ေနတယ္ဆိုတာ မင္းတို႔သိလို႔လား။ သဘာဝတရားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မင္းတို႔ကေတာ့ ဒီအရာေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး”လို႔ ေျဖၾကားပါတယ္။

7  “ကၽြန္ုပ္ေျပာၾကားမဲ့အခ်က္ေတြကလည္း သင္နဲ႔အတူပဲျဖစ္ပါတယ္လို႔ ကြန္ျဖဴးရွပ္က ေျဖပါတယ္။ အကယ္၍ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားရရွိပါက ကၽြန္ုပ္လည္း ဤကဲ့သို႔ပင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးအတြက္ အခ်ိန္ ခဏတာသာ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ မပိုင္ဆုိင္ျခင္း တို႔သည္လည္း အေတြးအေခၚ အယူအဆပင္ျဖစ္ၿပီး စိတ္အေျခ အေနတစ္ခုသာျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္၏ လက္ရွိမူလ ဘဝအေျခအေနႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းတို႔ကိုပါ အနာဂါတ္ အတြက္ ေတြးေတာ၍ ေျပာင္းလဲပစ္မည္ မဟုတ္ဘဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျမင့္ျမတ္မႈကို ကြန္ျဖဴးရွပ္က သူ႔တပည့္မ်ားအား ဥပမာ ႏွင့္အတူ ရွင္းလင္းျပသခဲ့ပါသည္။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာမႈမွ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ စိတ္ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား အား ေျပာင္းလဲနိုင္မည္မဟုတ္ပါ၊”

အမွန္တကယ္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ခ်မ္းသာမႈတို႔သည့္ ျမင့္မားေသာအေတြးအေခၚ စိတ္ေစတနာမ်ားတြင္သာ တည္ရွိေနၾက သည္။

ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ရွုံးနိမ့္မႈ၊ ထို႔အတူ ရရွိမႈ၊ ဆုံးရွုံးမႈမ်ားသည္လည္း အမွန္တကယ္ တည္ရွိေနျခင္းမရွိပါ။ စိတ္တြင္းရွိ အယူအဆမ်ားသာျဖစ္သည္။