ဆရာေတာ္၏မိတ္ဆက္ျခင္း


ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိကို 1964 ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ငယ္စဥ္ကာလမွစ၍ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့့ၿပီး နာမက်န္းမႈ ဒုကၡေဝဒနာမ်ားျဖင့္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ကင္ဟိုင္း-တိဗက္ (Qinghai-Tibet) ကုန္းေျမျမင့္တြင္ သမား႐ိုးက် ဒႆနႏွင့္ တရားပြားမ်ားမႈတို႔ကို 18 ႏွစ္ၾကာ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ စိတ္ႏွင့္ ခႏၶာ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့႐ံုသာမက အျခားသူမ်ား၏ ေရာဂါႏွင့္ ဒုကၡေဝဒနာမ်ားကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္စြမ္းကို လည္း ရရွိခဲ့သည္။ .

ေရာဂါႏွင့္ နာက်င္ခံစားမႈျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူအားလံုးအတြက္ က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္မႈ ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏိုင္ရန္၊ စိုးရိမ္ေလာကမ်ားျဖင့္ ဖိစီးမႈခံေနရသူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေပးေဆာင္ရန္ႏွင့္ အလြန္ဆင္းရဲ ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ ခ်မ္းသာသုခ ယူေဆာင္ေပးရန္တို႔အတြက္ ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိသည္ ေဗာဓိ တရားစခန္းကို 1991 ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။  ဆရာေတာ္သည္ ေဘသဇၨ ဂု႐ုဗုဒၶ၏ မဟာ အဓိ႒ာန္ 12 ခ်က္ကို ေကာက္ႏုတ္ၿပီး ေဝေနယ်သတၱဝါမ်ားလြတ္ေျမာက္ရန္ ခရီးတစ္ခုေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ ေဗာဓိ တရားစခန္း၏ က်င့္ႀကံပြားမ်ားမႈမ်ားကို သင္ျပမႈ စတင္ခဲ့ပါသည္။.

ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိသည္ ပထမ ခုနစ္ႏွစ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပသေပးခဲ့ၿပီး လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔အထိ ေရာက္ရွိေစခဲ့ပါသည္။ 1999 ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ၿပီး 2005 ခုႏွစ္တြင္ Vancouver ၿမိဳ႕၌ သင္ၾကားျပသမႈစတင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ကာလတြင္ ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိ၏ သင္ၾကားမႈမ်ားသည္ ကေနဒါ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ထိုင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ႐ုရွ၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္၊ အီတလီ၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ နယ္သာလန္၊ ႐ိုေမးနီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ ဘရာဇီး၊ ပီ႐ူးႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔အပါအဝင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသပိုင္း 30 ေက်ာ္သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိသည္ ဒုကၡေဝဒနာမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ေရး ရရွိေစရန္ မေရတြက္ ႏိုင္ေသာ လူသားမ်ားကို ကူညီေနသည့္ ကေနဒါ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ထိုင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ေတာင္ ကိုရီးယား၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊စကၤာပူစသည္တို႔တြင္ ေဗာဓိဓမၼရိပ္သာကဲ့သို႔ေသာ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကို ထူေထာင္ထားပါသည္။.

 

ၾကည့္႐ႈလိုက္ၾကပါစို႔ : “႐ႈေထာင့္ျမင္ကြင္းမွ ေဗာဓိ”

ကြ်ႏ္ုပ္ဘဝ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ သင္ၾကားျပသမႈမ်ား ပန္႔ပြားေစျခင္းျဖင့္ ေဘသဇၨ ဂု႐ုဗုဒၶ၏ မဟာ အဓိ႒ာန္ 12 ခ်က္တို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ျဖစ္သည္။ ေဘသဇၨဂု႐ုဗုဒၶ၏ အဓိ႒ာန္မ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္ ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္ျဖစ္ၿပီး ေဘသဇၨဂု႐ုဗုဒၶ၏ ႀကီးျမတ္လွေသာ အႀကံအစည္ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေဝေနယ် သတၱဝါအားလံုးကို ကူညီကယ္တင္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေစခြင့္ျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ .

—— ဆရာေတာ္ ဂ်င္ေဗာဓိ