က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈ ဂ်ာနယ္ – Miao Yi


  • Miao-yi သည္ ေမြးဖြားျပီးသိပ္မၾကာခင္ပဲ ျပင္းထန္သည့္ ႏွင္းခူနာေရာဂါကို ခံစားခဲ့ရသည္။ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္မတူဘဲ၊ သူမသည္ ခ်ဳိေသာသၾကားလံုးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သူမအၾကိဳက္ဆံုး ဒိုးနက္မုန္႔မ်ားကို မစားႏုိင္ပါ။ သူမ၏မိခင္သည္ သူမ၏ႏွင္းခူနာေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစရန္ အခ်ည္းႏွီးမေရမတြက္ႏုိင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားစြာကို ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ေျခလက္အဂၤါေပၚတြင္ယားယံျခင္းကို သည္းမခံႏုိင္ေသာသူမသည္ အနာမ်ားႏွင့္အမာရြတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေသြးထြက္ သည္အထိ ကုတ္ျခစ္ခဲ့ပါသည္။ အျခားကေလး မ်ားမွ (မစၧရိယစိတ္ျဖင့္) ႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ သူမသည္ ပူျပင္းတဲ့ ေႏြရာသီကာလအတြင္းမွာေတာင္ လက္ရွည္ အကၤ်ီမ်ား…ႏွင့္ ေဘာင္းဘီရွည္မ်ားကို ၾကာျမင့္စြာ ဝတ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ သူမ၏ေျခလက္ အဂၤါေပၚမွာ ရွိသမၽွေသာ အနီအညိဳ အမည္း အနာမ်ားႏွင့္အမာရြတ္မ်ားကို ဖုံးကြယ္ထားခဲ့ရသည္။

    ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ Miao-yi သည္ ဆရာေတာ္ဂ်င္ေဗာဓိကိုေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္၏အနာေပ်ာက္ကင္းေစေသာ စြမ္းအင္ကို လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ သူမ ယခုဒိုးနက္မုန္႔ကို စားနိုင္ျပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္သူမ၏ ဓာတ္မတည့္ျခင္းသည္ သိသိသာသာေလၽွာ့ခ်ႏုိင္ၿပီျဖစ္ သည္။ သူမရဲ့မိခင္သည္လည္း Miao-yi ႏွင့္အေဖၚျပဳျပီး  ဘာဝနာအေလ့အက်င့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ အက်ိဳးရရွိခဲ့ျပီး ယခု သူမ၏ မၾကာခဏ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္းမွ သက္သာလာျပီျဖစ္သည္။ ယခုအခါ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ေဗာဓိ တရားအားထုတ္ စင္တာတြင္ လုပ္အားေပးအျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။