ဘဝ၏ စည္းခ်က္ႏွင့္ သဘာဝ၏ ျပဌာန္းခ်က္


Sheng-Ning မွဘာသာျပန္ျခင္းAlbert Chia ႏွင့္ Amber Zhong မွ သရုပ္ေဖာ္သည္
ေရွးတုန္းက ပညာရွင္တစ္ဦး ရွိခဲ့ဖူးသတဲ့။ သူ႔ရဲ့တပည့္ထဲက တစ္ဦးဟာ 10 ႏွစ္ၾကာ သူနဲ႔ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ တစ္ရက္မွာျဖင့္ ထိုသူက ဆရာျဖစ္သူအား သူ၏ ဝမ္းနည္းခ်က္ကို ႐ုတ္တရက္ေျပာၾကားျပပါတယ္ “ အို စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းလိုက္တာ” ကၽြန္ုပ္ကေတာ့ တကယ့္ကို စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေနၿပီ”

ပညာရွင္မွသူ႔ေဘးတြင္ ၿငိမ္သက္စြာထိုင္ေနၿပီး သူ႔တပည့္ ငိုလို႔ၿပီးခ်ိန္တြင္ေတာ့ သူေမးလိုက္တာက “ဘာေတြခံစားေနရ တာလဲ”

“ ေတာ္ေတာ္ၾကာေနပါၿပီ ဒါေပမဲ့ ဘုရင့္တပ္ထဲမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားထိန္းသိမ္းရာေနရာတြင္ အလုပ္ရရွိဖို႔ စိစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရင့္တပ္အတြင္းမွာ အလုပ္စတင္လုပ္ၿပီးမၾကာခင္ ရာထူး ခ်လိုက္ပါတယ္။ရလဒ္ အေနျဖင့္ လခ တစ္ဝက္ေလ်ာ့သြားပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္အရမ္း အရွက္ရေစပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ေတာ့ အျခားပညာတတ္တစ္ေယာက္ကို ကၽြန္ုပ္ေနရာမွ ထားဖို႔ေခၚလာပါတယ္၊ ျပန္လည္ေသခ်ာေတြးေတာရင္ ကၽြႏု္ပ္ အတြက္ အဆင္ေျပေပမဲ့ ဆရာရယ္ ဆရာက အေက်ာ္ၾကားဆုံး အေတြးအေခၚပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး တပည့္ပညာရွင္မ်ား မ်ား စြာ သင္ယူေလ့လာေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္ကို ေစာ္ကားျခင္းဟာ ဆရာ့ကို ေစာ္ကားျခင္းမဟုတ္ပါလား ဆရာရယ္”

ယခုပုံျပင္ကို ၾကားရၿပီးေသာအခါ ပညာရွင္မွ ခုံအား က်ယ္ေလာင္စြာ ပုတ္လိုက္ၿပီး “ဂူဏ္ယူပါတယ္။ အရမ္းကို ေကာင္း လြန္းပါတယ္လို႔”ေျပာၾကားပါတယ္။

ဆရာဘာေတြေျပာေနတာလဲ ကၽြန္ုပ္က အရမ္ခံစားေနရတာပါ ဒါေပမဲ့ ဆရာကေတာ့ အားလုံးအဆင္ေျပသလို ေနေန တယ္၊ အနာကို ဆားပက္သလိုလုပ္ေနတာလား” တပည့္ ကို ျပက္ရယ္ျပဳတဲ့ ဘယ္လို ဆရာမ်ိဳးပါလိမ့္”

“ ကၽြန္ုပ္က သင့္အား ဂုဏ္ျပဳေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္”

“ဘာအတြက္လဲ”

“အံ့ၾသဖြယ္ လၽွိုဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြကို ေပါက္ၾကားလို႔မျဖစ္ဘူး”

သုံးလၾကာၿပီးအခါမွာ ထိုတပည့္ကပဲ ေဒသရဲ့အႀကီးအကဲအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရပါတယ္၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ရင္းမွ တစ္ ဖက္မွာေတာ့ အေရးပါတဲ့ ကၽြမ္းက်င္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခ်ိန္ေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္၊ ေဒသအႀကီးအကဲက သူ႔ကို ႏွစ္သက္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ႐ုံးကိ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးလိုက္ပါတယ္ ဒါနဲ႔ အႀကီးအကဲရဲ့ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအရာဟာ အစိုးရ အလုပ္အကိုင္ေတြထဲမွာ အဆင့္မ်ားစြာ တိုးတက္သြားျခင္းျဖစ္ပါ တယ္၊ ထို တပည့္မွ ဆရာ့အား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ျဖင့္ သတင္းေကာင္းေပးရာ “ ဆရာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဆရာက တကယ္ကို သိရွိ နိုင္စြမ္းတာပါ “အနာဂါတ္ကို ႀကိဳတင္သိျမင္ ခန္႔မွန္းနိုင္မႈအလြန္ေကာင္းပါတယ္လို႔ေျပာၾကားပါတယ္၊

ဆရာေျပာၾကားတာက “ကၽြန္ုပ္ဘာလို႔ သင့္ရဲ့ အနာဂါတ္ကို ခန္႔မွန္း ဖို႔လိုသလဲ။ သင္မွာ အေတြ႕အၾကဳံရခဲ့တာက သဘာဝ ရဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြပါ၊ အသင္က မိမိ သက္ဆိုင္ရာေနရာတစ္ေနရာကို ေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ အဲ့ဒီ ျပဌာန္းခ်က္ ဥပေဒသမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့တယ္”

ဆရာရဲ့စကားမ်ားဟာ တပည့္ကို ခ်က္ခ်င္းနိုးႂကြားေစခဲ့ၿပီး “ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ အခုကစၿပီး ပိုမို ေလ့လာစူးစမ္းကာ ဘဝ ႏွင့္ရင္းၿပီး သဘာဝ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အလိုက္သင့္ ေနထိုင္သြားပါမည္ဟု “ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
လူတစ္ေယာက္၏ ဘဝသည္ သဘာဝ၏ စည္းခ်က္မ်ား အနိမ့္အျမင့္မ်ားျဖင့္ တန္ျပန္ေလ့ရွိပါသည္၊ လိႈင္းတံပိုးသည္ အျမင့္ ရွိသလို အနိမ့္လည္းရွိပါသည္။ အျပန္အလွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ေကာင္းတစ္ခုရွိပါေသာ္လည္း သင္သည္ ရိုးသားေျဖာင့္ မတ္ၿပီး စံနမူနာ စြမ္းရည္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း သင္၏ အလုပ္ရွင္မွ သင့္အား အလုပ္ထြက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည္ဆိုပါစို႔။ ဆုံးရႈံးမႈသည္ တစ္စုံတစ္ခု ေကာင္းေသာအရာ ေရာက္ရွိလာမည့္ နိမိတ္ပင္ျဖစ္သည္- ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ ေစာင့္ေနျခင္းျဖစ္နိုင္ပါသည္။

အခက္အခဲမ်ားသည္ ဘဝ၏ သဘာဝ စည္းခ်က္ႏွင့္အနီ အဓိက အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးပါသည္။ ဥပမာ- လူအမ်ားသည္ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းမျပဳမီ ႏွစ္ရက္ သုံးရက္အလိုတြင္ ရွက္ကိုးရွက္ကမ္းျဖစ္ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ သင္သည္ သင့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္ တင္ျပစာရင္းသြင္းခံရေတာ့မည့္ ဆဲဆဲျဖစ္ေနပါက အဓိကအခ်က္တစ္ခ်က္သည္ သင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သမၽွ အရာအားလုံးကို ေျခာက္လွန္႔ေနသလို ျဖစ္ေစပါမည္။ ေအာင္ျမင္မႈအေျခခံကို မရရွိမီွ ျပင္းထန္ေသာ ေၾကာက္ရြံ႔ မႈႏွင့္ ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ားျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနမ်ား ရွိေနတက္ပါသည္။ဤအခ်က္မ်ားသည္ သဘာဝ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ဤျပဌာန္းခ်က္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ပါက ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေၾကာက္လန္႔ေနေတာ့မည္ ဝမ္းနည္းေနေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ သင္သည္ ဘဝစည္းခ်က္အတိုင္းလိုက္ပါကာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။