ဂရုဏာတရားကိုအေျချပဳ၍အနာဂတ္ကိုမြမ္းမံျခင္း


ဂရုဏာတရားကိုအေျချပဳ၍အနာဂတ္ကိုမြမ္းမံျခင္း
(အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ႕ White lotus ဂ်င္ေဗာဓိတရားက်င့္ၾကံအားထုတ္မႈခန္းမ)ဂ်င္ေဗာဓိဆရာေတာ္မွ အဆင့္ျမင့္ တရားက်င့္ၾကံမႈသင္တန္းအား ကိုယ္တုိင္သင္ၾကားေပးျခင္း
ေတာေတာင္မ်ားဆီသို႔မိုးမ်ားရြာသြန္းျပီးေသာအခါ ေဆာင္းဦးသည္ေနာက္က်စြာေရာက္ရွိလာသည္။ ေျခာက္ေသြ႔ေနေသာ ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ႕ေလးမွာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဆာင္းဦးဝင္ျပီးစက်ေရာက္သည့္ ပထမဆံုးမုိးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေလျပီ။(၁၀)လပိုင္းမွာက်ေရာက္ေသာ ေဆာင္းဦးရာသီ၊ ေမပယ္ရြက္ကေလးမ်ား၊ အရာအားလံုးနဂိုရင္းျမစ္သုိ႔ျပန္လည္လာၾကသည္၊ကမာၻေျမၾကီးကိုအာဟာရျဖည့္တင္းေနပါသည္။လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္က ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ႕၏ေကာင္းကင္တြင္ က်က္သေရမဂၤလာရွိေသာတိမ္တုိက္မ်ားျဖစ္ထြန္းေနခဲ့သည္။

ဂ်င္ေဗာဓိဆရာေတာ္အားေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကျခင္း
အားလံုးေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကေသာ ဂ်င္ေဗာဓိဆရာေတာ္သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဆန္ဖရန္စစၥကိုသို႔ျပန္လည္ၾကြေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ White lotus ဂ်င္ေဗာဓိတရားက်င့္ၾကံမႈခန္းမတြင္ ဆရာေတာ္ကိုယ္တုိင္ အဆင့္ျမင့္ တရားက်င့္ၾကံမႈသင္တန္းကို ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ လူဦးေရ(၅၀၀)ေက်ာ္ေသာ တပည့္မ်ားသည္ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ၾကျပီး ေစာစီးစြာပင္ အေမရိကန္ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပုိင္းကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားရွိ တရားခန္းမ (၆)ခုမွ အတူတကြ ေရာက္ရွိလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ဆရာေတာ္၏ အသိပညာျပည့္ဝေသာတရားေတာ္မ်ားကို ဆရာေတာ္ႏွင့္ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်ေတြ႔ဆံုျပီး နာယူၾကရန္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ထုိ႔အျပင္ လူဦးေရ(၁၀၀)ေက်ာ္ေသာ ပဌာန္းဆက္ပါသူတုိင္းရင္းသား မ်ားကလည္းဂ်င္ေဗာဓိဆရာေတာ္အားဆရာအျဖစ္ပူေဇာ္ရန္ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရွိၾကသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ႕ရွိ တရားခန္းမတြင္ ကြမ္းရင္းဘုရားေက်ာင္းအသစ္အား လတ္တေလာတြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားပါသည္။ က်က္သေရမဂၤလာရွိလွစြာေသာဘုရားေက်ာင္းတြင္ လက္ေလးဖက္ရွိသည့္ ကြမ္းရင္း၏ပန္းခ်ီကားသည္ အျမင့္တြင္ခ်ိတ္ဆြဲထားျပီး နံရံေလးဖက္တြင္ရွိေသာ ဂ်င္ေဗာဓိဆရာေတာ္၏ မွင္လက္ေရးပန္းခ်ီမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းႏႈတ္ဆက္ေနသေယာင္ရွိသည္။ ႏွစ္လတာစိတ္အာရံုစုစည္းႏွစ္ျမွဳပ္ကာ အတူတကြ ၾကိဳးစား၍ ျပဳျပင္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ထားျပီးေနာက္ အားလံုးမွာဆရာေတာ္ၾကြေရာက္လာမည္ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရွိၾကသည္။

တရားက်င့္ၾကံမႈသင္တန္းပထမကာလတြင္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးလံုးသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္သြားေစရန္ ေန႔စဥ္ရွည္လ်ားေသာ တရားအားထုတ္ခ်ိန္ရွိပါသည္။တပည့္မ်ားသည္ တရားက်င့္ၾကံသည့္ မိနစ္တုိင္းစကၠန္႔တုိင္းအား တန္ဖိုးထားျပီးတြင္ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးလံုးအား တရားေတာ္၏စြမ္းအားမ်ားတြင္ႏွစ္ျမဳွပ္ထားပါသည္။

စၾကာမုနိဘုရား၏တရားေတာ္အားဖတ္ရႈသံမ်ားအၾကားတြင္ တပည့္မ်ားသည္ဆရာေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာအၾကိမ္တုိင္းကိုျပန္လည္အမွတ္ရေနၾကပါသည္။တရားက်င့္ၾကံမႈလမ္းခရီးတြင္ ဆရာေတာ္မွမိမိတုိ႔အား ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေပးမႈ၊ ဂရုစိုက္မႈ အၾကိမ္တုိင္းအတြက္ေက်းဇူးတင္ၾကသည္။တရားသံမ်ားသည္ တပည့္မ်ားအား မိမိတုိ႔ဘဝတြင္ ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္း၊သေဘာထားၾကီးျခင္း၊ေပးဆပ္ျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ္ခ်ျခင္းတုိ႔ကို တေျဖးေျဖးသင္ယူတတ္ေျမာက္လာေစျပီး ဂရုဏာတရားကိုလည္း သိရွိနားလည္လာေစသည္။တားဆီးမရေသာမ်က္ရည္မ်ား၊ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ဆရာေတာ္အားအဆံုးမရွိတမ္းတမိၾကသည္။ေခၚသံမ်ားၾကားတြင္ ႏွလံုးသားခ်င္းခ်ိတ္ဆက္လာျပီးဆရာေတာ္နွင့္ပိုမုိနီးစပ္လာသည္..။


ၾကာရွည္ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ရသည့္ဆႏၵမ်ားျပည့္ဝျခင္း

ခန္းမၾကီး၏အဝင္ဝမွ အနီေရာင္လုိက္ကာအားဖြင့္လွစ္လုိက္ခ်ိန္တြင္ မ်က္ႏွာတြင္ဂရုဏာတရားျပည့္ဝေသာအျပံဳးကိုဆင္ျမန္းထားျပီး ေရႊေရာင္သကၤန္းအားဝတ္ဆင္ထားေသာ ဆရာေတာ္သည္ အားလံုးေရွ ႕သို႔ၾကြေရာက္လာပါသည္။ဆရာေတာ္သည္ တည္ျငိမ္ေသာေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ခန္းမတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ခန္းမတစ္ခုလံုးလက္ခုပ္သံမ်ားျဖင့္လႈပ္ခတ္သြားပါသည္။လူအမ်ားမွာေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ၾကျပီးစိတ္လႈပ္ရွားေသာေၾကာင့္မ်က္ႏွာတြင္မ်က္ရည္မ်ားျပည့္ေနသည္။ ဆရာေတာ္၊ဆရာေတာ္၊ဆရာေတာ္အားကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ခ်စ္ပါတယ္ ဟူေသာ စစ္မွန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ားျဖင့္အသံမ်ားသည္ ခန္းမတစ္ခုလံုးတြင္ အထပ္ထပ္အခါခါ ပ်ံ႕လြင့္လ်က္ရွိပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တပည့္သားတစ္ေယာက္စီတုိင္း၏ေနာက္ကြယ္တြင္ လူသားမ်ားအားခံစားခ်က္ကိုေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ၊တရားက်င့္ၾကံအားထုတ္မႈမွ ရရွိလာေသာက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိပါသည္။လူတုိင္းသည္ ဆရာေတာ္မွျဖန္႔ေဝေပးေသာ ၾကီးျမတ္ေကာင္းမြန္သည့္တရားေတာ္မ်ားအား စိတ္ႏွလံုးသားထဲမွ ေလးနက္စြာေက်းဇူးတင္ေနၾကသည္။

ဂရုဏာတရား၏စြမ္းအား
ဆရာေတာ္သည္ အေမရိကန္မွတရားက်င့္ၾကံသူတပည့္သားမ်ားအား ဂရုတစုိက္ျဖင့္တရားက်င့္ၾကံျခင္းတုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေမးျမန္းေနပါသည္။တပည့္သားအသစ္မ်ား အေဟာင္းမ်ား၏တရားက်င့္ၾကံျခင္းနွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝရွိျပႆနာမ်ား၊ေမးခြန္းမ်ားကို ရင္းႏွီးစြာေျဖၾကားေပးသည္။တပည့္မ်ား၏ အနာေရာဂါမ်ား၏ ရင္းျမစ္ကိုေမးျမန္းစံုစမ္းေနသည္။Sillicon Valley မွနည္းပညာမ်ားမွာ အလြန္ပင္တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ္လည္း လူတုိ႔ခံစားေနရေသာ ကိုယ္စိတ္ေဝဒနာအေျခအေနမ်ားအား လက္ေတြ႔တြင္ေျဖရွင္းကုသႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ဆရာေတာ္လမ္းညႊန္သည္မွာ ဂရုဏာတရားရွိျခင္းကသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာက်န္းမာျခင္းႏွင့္ညဏ္ပညာကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။လုပ္ငန္းအားစီမံကြပ္ကဲျခင္း၊ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစေသာ ၾကီးမားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွစ၍ မိမိအိမ္ႏွင့္မီးဖုိေခ်ာင္အားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းစေသာ ေသးငယ္ေသာလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္လည္း ဂရုဏာတရားကိုအသံုးျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။

အားလံုးသည္စိတ္ႏွလံုးႏွစ္ျမဳပ္၍နားေထာင္ရင္း၊ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာမွတ္သားၾကျပီးဂရုတစုိက္နာယူေနၾကပါသည္။အသိညဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္ဝေသာတရားေတာ္မ်ားသည္ မီးရွဴးတန္ေဆာင္က့ဲသုိ႔ အားလံုး၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္အလင္းတန္းမ်ားကို ေခၚေဆာင္လာျပီးေရွ႕အနာဂတ္ခရီးအတြက္ေတာက္ပမႈကိုေပးစြမ္းေနသည္။တပည္႔မ်ားသည္ ဆရာေတာ္၏ ဂရုဏာတရားလမ္းစဥ္အား ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာကိုယ္တုိင္က်င့္ၾကံအားထုတ္သင္ယူၾကျပီး ထုိတရားလမ္းစဥ္အား ေန႔စဥ္တရားအားထုတ္မႈနွင့္မိမိတုိ႔၏စိတ္အေတြးမ်ားတြင္ပါ ထည့္ဝင္က်င့္သံုးၾကမည္။

ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္း
ဂ်င္ေဗာဓိဆရာေတာ္၏ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးမႈေအာက္တြင္ တပည့္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏မိဘမ်ားအတြက္ စၾကာမုနိဘုရားရွင္၏ တရားစာမ်ားကိုရႊတ္ဖတ္သရဇၨယ္ၾကသည္။ေမြးမိဘတုိ႔၏ ေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ေသာေက်းဇူးတရားမ်ားကို ေအာက္ေမ့သတိရၾကျပီး မိဘမ်ားအေပၚတြင္နားလည္မႈရွိရန္သင္ယူၾကသည္။ စိတ္ႏွလံုးတြင္းတြင္ တည္ရွိေနေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ စြဲလမ္းမႈမ်ားကိုဖယ္ရွားၾကသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတရားသိတတ္ျခင္းအား သင္ယူတတ္ေျမာက္ျပီးမွသာလွ်င္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားႏွင့္ျပည့္ဝေသာ ဂရုဏာတရား ရွိသည့္လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏုိင္မည္ဟု အားလံုးနားလည္ၾကသည္။ တရားသံမ်ားအၾကားတပည့္သားတုိ႔သည္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ႏွလံုးသားခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ၾကျပီး ဆရာေတာ္မွအားလံုးအတြက္သယ္ေဆာင္လာသည့္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္အက်ိဳးရလဒ္မ်ားႏွင့္ စိတ္ႏွလံုးတိုးတက္ျမင့္မားျခင္းမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္ေနၾကပါသည္။

ဂ်င္ေဗာဓိဆရာေတာ္ တရားစင္ျမင့္ထက္မွဆင္း၍ ပရိတ္ေတာ္ေရႏွင့္ေကာင္းခ်ီးေပးေနခ်ိန္တြင္ တပည့္သားပရိတ္သတ္မ်ားသည္ လက္အုပ္ခ်ီမိုး၍ပူေဇာ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။ဆရာေတာ္သည္ တပည့္မ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္စီတုိင္း၏ အနားသို႔ မပင္မပန္းသြားေရာက္၍ ေကာင္းခ်ီးေပးသည္။ထူးျခားေသာ အေျခအေနရိွသည့္ တပည့္အားေတြ႔ရွိပါက အေျခအေနေမးျမန္း၍ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးသည္။စြမ္းအင္ၾကီးမားလွေသာေကာင္းခ်ီးမဂၤလာခံယူေနခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္၏ ဂရုဏာတရားႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတုိ႔၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ အားလံုးတုိ႔သည္ႏႈိင္းယွဥ္မရေသာ ေႏြးေထြးမႈႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ားအား ခံစားၾကရသည္။ ဂ်င္ေဗာဓိတရားအားထုတ္မႈက်င့္စဥ္အား က်င့္ၾကံမႈမၾကာေသးေသာ မ်ားစြာေသာ တပည့္မ်ားသည္လည္း ဂ်င္ေဗာဓိဆရာေတာ္အားဆရာအျဖစ္ပူေဇာ္ရန္ ခြင့္ပန္ၾကသည္။

အစြဲအလမ္းမ်ားပယ္ဖ်က္၍ညဏ္စဥ္အလင္းရျခင္း
ဂ်င္ေဗာဓိဆရာေတာ္သည္ အားလံုးေသာတပည့္မ်ားအား အျမိဳက္ေဆးေပးဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အဓိ႒ာန္(၁၂)ခ်က္ကို နက္နဲစြာနားလည္ႏုိင္ရန္ လမ္းညႊန္ျပသည္။ အက်ိဳးရွိစြာအသက္ရွင္ေနထုိင္ျခင္းနည္းလမ္းတြင္ လက္ေတြ႔ဘဝ၏အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါအရ ညွိႏႈိင္းေျပာင္းလဲေနထုိင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကိုညႊန္ျပခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဂ်င္ေဗာဓိတရားက်င့္ၾကံမႈတြင္လုိအပ္ေနသည္မွာ လူအရင္းအျမစ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။
ဘဂြါတရားက်င့္ၾကံမႈသည္ မိမိ၏တရားအားထုတ္မႈတြင္ အလြန္ၾကီးမားေသာအေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆရာေတာ္ကေျပာၾကားသည္။အားလံုးကိုလည္း ဘဂြါတရားက်င့္ၾကံမႈကိုမ်ားစြာေလ့က်င့္ၾကရန္ အားေပးျပီး မိမိကိုယ္ကို က်န္းမာျခင္းကိုေရာင္းခ်သူအျဖစ္ ျဖစ္ေစသည္။ ဂ်င္ေဗာဓိဆရာေတာ္သည္အားလံုးကို တရားက်င့္ၾကံမႈႏွင့္ ဘဂြါလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းတုိ႔အား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အေတြးသစ္မ်ား၊အခြင့္အေရးအသစ္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ား၊ အားလံုးအား ေပ်ာ္ရႊင္ေစသည့္အျပင္မ်ားစြာေတြးေခၚေစျပီး ဆရာေတာ္၏နက္နဲေသာဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ေပးမႈေအာက္တြင္ အားလံုးတုိ႔သည္ စိတ္ပါဝင္စားစြာေဆြးေႏြးၾကျပီး အေတြးအေခၚသစ္မ်ားပြင့္လန္းကာ ညနက္ခ်ိန္ထိပင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဂ်င္ေဗာဓိတရားေတာ္အားျဖန္႔က်က္ျခင္း
ဆရာေတာ္သည္ သင္ၾကားျခင္းအဆံုးတြင္အားလံုးအတြက္ ရက္အနည္းငယ္က ေရးဆြဲထားေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ားအားျပသျပီးဤေရေျမအားခ်စ္ခင္မႈကိုေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုပန္းခ်ီကားမ်ားအနက္ (ျဖန္႔က်က္ျခင္း) ဟူေသာပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္တြင္ အျပာေရာင္ငွက္ၾကီးတစ္ေကာင္မွာ အေတာင္ျဖန္႔၍ေကာင္းကင္တြင္းပ်ံသန္းေနသည္မွာ ဂ်င္ေဗာဓိတရားအားထုတ္မႈအဖြဲ႔၏အနာဂတ္တြင္ တုိးတက္ေဝဆာမႈကို ၾကိဳတင္ေဖာ္ျပေနပါသည္။တပည့္မ်ားသည္ယခင္က မိမိတုိ႔၏ကံအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဂ်င္ေဗာဓိတရားက်င့္စဥ္သို႔ေရာက္ရွိလာျပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔သည္ဆရာေတာ္၏ တရားလမ္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္ၾကံၾကျပီး ဂရုဏာတရားျဖင့္ျပည့္ဝေသာ က်င့္ၾကံသူမ်ား၊ကိုယ္ေတြ႔မ်ားျဖစ္လာၾကသည့္အျပင္ တာဝန္မ်ားပိုမုိလာျပီးလမ္းခရီးမွာလည္းပိုမိုရွည္လ်ားလာျပီျဖစ္သည္။

ေက်းဇူးတင္ျခင္း
ၠယခုအၾကိမ္၏ အဆင့္ျမင့္တရားက်င့္ၾကံမႈသင္တန္းတြင္ တာဝန္မ်ားအားဂုဏ္ယူေလးျမတ္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ White Lotus ဂ်င္ေဗာဓိတရားက်င့္ၾကံမႈခန္းမ၏ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တစ္ဦးစီတြင္မ်ားလွစြာေသာတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကရျပီး မိမိတုိ႔၏စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားကိုျပသခဲ့ၾကသည္။ သင္ၾကားသူတပည့္တစ္ေယာက္စီတုိင္းအားလည္း မိမိ၏အိမ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိသကဲ့သို႔ ေႏြးေထြးသည့္ခံစားမႈမ်ားကိုေပးႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အရပ္ေဒသအသီးသီးရွိ တရားခန္းမမ်ားရွိ တပည့္မ်ားသည္ White lotus ဂ်င္ေဗာဓိတရားက်င့္ၾကံမႈခန္းမ၏ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ စိတ္ေရာကိုယ္ပါကူညီဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္ေပးဆပ္မႈမ်ားအား ခ်ီးေျမွာက္ဂုဏ္ယူေနၾကပါသည္။အနာဂတ္တြင္လည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားစြာကို White lotus ဂ်င္ေဗာဓိတရားက်င့္ၾကံမႈခန္းမတြင္ ဖြင့္လွစ္က်င္းပႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၾကသည္။
ဂရုဏာတရားႏွင့္ျပည့္စံုျပီး ကိုယ္က်ိဳးအလ်ဥ္းမရွိဘဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္ ေစတနာဝန္ထမ္းမ်ားအား နက္နဲစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

(၈)ရက္တာ သင္ၾကားမႈမွာ ကာလတုိျပီး ျပည့္စံုၾကြယ္ဝလွသည္။ဂ်င္ေဗာဓိဆရာေတာ္သည္ သင္ၾကားမႈခန္းမသို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ၾကြေရာက္လာျပီး လူဦးေရ(၅၀၀)ေက်ာ္ေသာတပည့္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာစကားစျမည္ေျပာသည္။ အားလံုးအားခြန္အားေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူသည္။ ထုိ႔အျပင္ နက္နဲၾကီးျမတ္သည့္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားအား ေန႔စဥ္လူမႈဘဝ၏ အရာရာတုိင္းတြင္ ထည့္ဝင္ေစျပီးလူဘဝ၏ အသိညဏ္ပညာအား ရရွိေစကာ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ၊လြတ္လပ္ေကာင္းမြန္၍မဂၤလာရွိသည့္ လူ႔ဘဝဆီသုိ႔ တပည့္အားလံုးအား လမ္းညႊန္ျပသေပးခဲ့သည္။

တပည့္မ်ားအားလံုးသည္ ၾကီးျမတ္လွေသာဆရာေတာ္၏ ဂရုဏာတရားႏွင့္ ညဏ္ပညာၾကြယ္ဝလွေသာသင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ နက္နဲစြာျဖင့္ေက်းဇူးတင္ေနၾကပါသည္။